بازگشت به صفحۀ اصلی

 
   
 

تیرماه سال 1349، گوشه‌ئی از چای‌خانۀ سرای مشیر شیراز، شهر حافظ شیرین‌سخن
در اینجا می‌شد که ساعاتی از روز را در سکوت و ارامش گذراند،
چای بود، قهوه بود، قلیان بود، آرامش بود، عفاف بود، عفافی که از فرهنگ ایرانی برخاسته بود
درویش داستان سیمرغ و زال را می گوید، من ایستاده ام تا این عکس یادگاری تک‌نفره را برایم بگیرند

 
 

بازگشت به صفحۀ اصلی