اسلامهای متعارض
1.0 MB


مغازی واقدی مغازي واقدي
PDF 5.0 MB

PDF 3.0 MB


تاریخ اسلام تاريخ اسلام
PDF 2.5 MB

حدیثی در خداشناسی
نماز خواندنِ الله
در آسمان

... پرسید کە پیامبر چند بار به ‌معراج آسمان برده شد؟ گفت: دوبار. و جبرئیل او را در جائی ایستاند و گفت: «ای محمد! ایست! تو در جائی ایستاده‌ای که پیش از تو هیچ مَلَکِ مقَرَّب و هیچ پیامبری نه‌ایستاده است. پروردگارت دارد نماز می‌خواند». [پیامبر] گفت: «ای جبرئیل! [الله] چه‌گونه نماز می‌خوانَد؟»
----------- ادامه را بخوانیداجازۀ نشر و پخش نوشتارها کتابها:
به همۀ کتابخانه ها و انتشاراتیها در ایران و بیرون از ایران اجازه می‌دهم کە هرکدام از تألیفاتِ من (امیرحسین خنجی) کە در وبگاه ایران تاریخ نهاده شده است چاپ و منتشر کنند، و من کە هدفم خدمت به تاریخ و فرهنگ ایران زمین است انتظار هیچ پاداشی ندارم جز سپاس از ایرانیان فرهنگ دوست و میهن پرست
منتشر کردن فایلهای پی دی اف که در وبگاه ایران تاریخ گذاشته شده است بر روی سی‌دی و دی‌وی‌دی در هر جا و برای همگان آزاد است مشروط بر آن که بدون دستکاری و به شکل اصلی و عین فایل پی دی اف باشد، و این کاری است کە کمک بە نشر فرهنگ ایرانی است. این اجازه شامل نشر در وبگاهها و وبلاگها نیز می‌شود.


داستانهای قرآنی (افزودۀ فروردین ۱۳۹۲)
ترجمۀ آیات قرآن، بدون تفسیر (ترجمه از امیرحسین خنجی)

داستان آفرینش جهان --- داستان آفرینش باباآدم --- داستان هابیل و قابیل --- داستان نوح --- داستان ابراهیم --- داستان لوط --- داستان شعیب --- داستان عاد و ثمود --- داستان یوسف --- داستان تولد موسا و مَرد شدنش --- داستان موسا و خضر --- داستان موسا و فرعون --- داستان موسا و بنی‌اسرائیل --- داستان داوود --- داستان سلیمان --- داستان شهر سبا --- داستان ذوالقرنین --- داستانِ اصحاب کهف --- داستان عیسا مسیح --- داستان ساعه و قیامت ---

PDF 1.4 MB


اسلامهای متعارض
چگونگی پیدایش و شکل‌گیری اسلامهای متعارض و متنازع

در این کتابچه دربارۀ چگونگی پیدایش چهار اسلام متعارض و متنازع در سده‌های اول تا سوم هجری سخن خواهیم داشت و خواهیم دید کە اسلامهای خوارج و اهل تشیع و اهل سنت و معتزله چگونه و در چه شرایطی و توسط چو مردمی پدیدار شدند و با یکدیگر به نزاع افتادند
--- در نیمۀ سدۀ دوم هجری اسلامهای چهارگانۀ خوارج و شیعه و سنی و معتزله در جامعۀ مسلمینِ عراق فعال و با یکدیگر در ستیزۀ لفظی و مکتوب بودند؛ ولی هنوز راهی دراز در پیش بود تا هرکدام از آنها شکل نهاییِ خویش را بگیرد. از آنجا کە هرکدام از این اسلامهای چهارگانه ریشه در هویت تاریخی و باورها و سنتهای دیرینۀ سازندگانش داشت هیچ‌گاه نتوانستند کە با یکدیگر همسازی داشته باشند؛ بل‌کە هرکدام خودش را اسلام راستین و واقعی (اسلامِ نابِ محمدی) شمرد و اسلامهای دیگر ساختگی و انحرافی نامید؛ و درنتیجه، همواره با یکدیگر در تقابل ماندند و پیروانِ هرکدام از این اسلامها باورهای آن‌دیگران را تکفیر کردند و در تخطئه کردنِ اسلامهای دیگر رساله‌ها و کتابها نوشتند و در آرزوی نابود شدنِ آن اسلامهای دیگر کە انحراف از دینِ الله می‌شمردند بە روزشماری نشستند، و تا امروز نشسته‌اند و می‌گویند و می‌نویسند

 PDF 1.0 MB


متن پارسی زندگی‌نامۀ پیامبر، از تاریخ طبری، تألیف محمد ابن جریر طبری

کتاب زندگی‌نامۀ پیامبر از تاریخ طبری، ترجمۀ پارسی ابوالقاسم پاینده. زندگی پیامبر از بچگی تا دوران بعثت در مکه و رخدادهای زندگی پیامبر در مکه، و سپس هجرت پیامبر به مدینه و جنگهای پیامبر برای گسترش اسلام، تا روز وفات پیامبر

PDF 2.5  MB


متن پارسی کتاب مغازی واقدی (متن کامل کتاب)

در این کتاب دربارۀ غزوه ها و جنگهای پیامبر مکرم اسلام به طور تفصیلی و مبسوط سخن رفته است. یامبر بزرگوار از سال دوم هجرت یک سلسله جنگهای منظم و با هدف به قصد مسلمان کردن قبایل حجاز و دیگر نقاط عربستان به راه افکند که مهمترین آنها جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزابّ جنگ بنی نضیر، جنگ بنی قریظه، جنگ خیبر،فتح مکه، جنگ حنین است و چندین لشکرکشی بزرگ و کوچک دیگر که مشروح آنها را واقدی در این کتاب آورده است.

PDF 5.0  MB


متن پارسی کتاب زندگی‌نامۀ پیامبر، جزء سوم تاریخ بلعمی (متن کامل)

این کتاب که جزء سوم تاریخ بلعمی، موسوم به «تاریخ‌نامۀ طبری» است زندگی پیامبر اسلام را از آغاز تولد تا هنگام وفات مورد مطالعه قرار داده است. کتاب در سال ۳۴۱-۳۴۲ خورشیدی به پارسی نگاشته شده، و از متون اولیه در زبان پارسی نوین است که در زمان سامانیان نگاشته شده است. لذا این کتاب هم یک متن تاریخی و هم یک متن ادبی است که خواننده را با زبان ادبی دوران سامانی آشما می‌کند.ـ

PDF 1.9  MB


متن پارسی کتاب فتوح البلدان بلاذری (متن کامل)

فتوح البلدان بلاذری یکی از مهمترین متون در تاریخ فتوحات عرب به‌ویژه در ارتباط با فتوحات در ایران است. خواندن این کتاب به همه علاقه‌مندان به تاریخ ایران و اسلام توصیه می‌شود.

PDF 3.0 MB


متن پارسی کتاب فرق الشیعه نوبختی (متن کامل)

در این کتابچه پس از اشاره به فرقۀ سبائیه که در زمان امام علی ظهور کردند دربارۀ چه گونگی انشعابهای متعدد در اهل تشیع پس از امام حسین و پیدایش فرقه‌های پرشمار شیعی سخن رفته، از فرقۀ سه امامی، از دوازده فرقۀ شیعیان کیسانی، از  سیزده انشعاب در شیعیان امام صادق، از چهار انشعاب در شیعیان امام کاظم، از انشعابها در شیعیان امام رضا، و از اختلافات سیزده فرقه از شیعیان امامی پس از درگذشت امام حسن عسکری بر سر اینکه آیا امام حسن عسکری پسر دارد یا ندارد، و اگر پسر دارد آیا پیش از درگذشتش یا پس از درگذشتش به‌دنیا آمده و مادرش کدام یک از کنیزان امام حسن عسکری است،  سخن رفته است.

PDF 495 kb


بازخوانی داستان غدیر خم

در این کتاب نه می‌خواهم کە در نظریۀ مذهبی غدیر خم تشکیک کنم نه می‌خواهم کە آن‌را اثبات کنم؛ بل‌کە برآن شده‌ام کە احادیث و روایتهای انتصابِ امیرالمؤمنین علی بەامامت و ولایت، و احادیث و روایتهای اثبات امامت و ولایتِ او را از درونِ معتبرترین متونِ مذهبیِ کە از اواخرِ سدۀ سوم تا اوائلِ سدۀ پنجم هجری توسط نظریه‌پردازانِ بزرگِ مذهبِ تشیعِ امامی تألیف شده است بیرون بکَشَم و در کنارِ هم بگذارم و برای بازخوانیِ آسان در پیشِ روی خواننده قرار دهم. اگرچە این نوشته در بازخوانیِ انتقادیِ بخشی از تاریخ اسلام است، ولی من قضاوت و نظر و عقیدۀ خودم را در موضوعاتِ مطرح‌شده در متن کتاب دخالت نداده‌ام، نوشته‌های بزرگانِ مذهبِ امامیه را ۔بی‌طرفانه۔ نقل کرده‌ام، و هرجا کە لازم بوده است توضیحِ کوتاهی بەقصدِ روشن‌تر شدنِ مطلب در زیرنویس صفحه‌ها داده‌ام.

PDF 1.4 MB


امهات المؤمنین، ازواج رسول الله

در این کتابچه، علاوه بر خدیجه سلام الله علیها و سوده دختر زمعه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در مکه گرفته بود، با دیگر زنان پیامبر آشنا خواهیم شد که پیامبر در هشت سالِ آخرِ عمرش در مدینه گرفت: عائشه دختر ابوبکر، زینب دختر خزیمه، حفصه دختر عمر، ام سلمه مخزومی، ریحانه، زینب دختر جحش، جویریه، صفیه، ام حبیبه دختر ابوسفیان، ماریه قبطیه، میمونه، ربیحه، ملیکه لیثیه، فاطمه کلابیه، غزیه دختر جابر، اسماء دختر نعمان، شنباء دختر عمرو، عالیه دختر ظبیان، خوله دختر حکیم، صفیه دختر بشامه، عمره دختر یزید. همچنین داستانِ ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش، داستان افک عائشه، وداستان ماریه قبطیه و درگیریهای عائشه و حفصه با پیامبر بزرگوار بر سر او، و شبهاتی که منافقین دربارۀ این سه موضوع مطرح کردند را خواهیم آورد و آیات قرآن کریم که در این موضوعها نازل شد را خواهیم خواند.

 PDF 706 KB


پرسش: چه‌گونه وهابی‌ها را بشناسیم؟
پاسخ: هرکه از احمد ابن حنبل شیبانی با نام «امام احمد» یاد می‌کند، هرکە از ابن تیمیه حرانی با عنوان «:شیخ الإسلام» یاد می‌کند، هرکه از محمد ابن عبدالوهاب نجدی با عنوان «امام محمد» یاد می‌کند، وهابی است. 
هرکه می‌گوید «من سلفی استم« وهابی است.
هرکه به مردم گفت که مردگانتان را فراموش کنید و برایشان قبرِ محترمانه مسازید وهابی است.  یعنی هرکه گفت کە ساختمانِ گورِ محترمانه بر روی مرده ساختن حرام است وهابی است.  
هرکه گفت که نوروز و مهرگان و تیرگان و چارشنبه سوران یادگار گبران و آتش‌پرستان است وهابی است. در این آخری قزلباشانِ نوینِ کشورِ ما با وهابی‌ها مشترک استند؛ زیرا هردوشان با تمدن و فرهنگ ایرانی ضدیت دارند و خواهان نابودی آثار تمدن و فرهنگ ایرانی استند. 
هرکه گفت کە زن باید در چادر سیاه باشد وهابی است. در این مورد نیز قزلباشانِ نوین با وهابی‌ها اشتراک دارند.  در اسلام پاک چادر سیاه برای زنها جائی ندارد زیرا مردم مکه و مدینه چار سیاه را نمی‌شناخته‌اند تا وارد اسلام کرده شود.  چادر سیاه به سر زنان کردن بدعت است. پیامبر گفته کە هر بدعتی گمراهی است.
هرکه گفت ریش تراشیدن حرام است وهابی است. در این مورد نیز قزلباشانِ نوین با وهابی‌ها اشتراک دارند و مسابقه می‌دهند.  
نشانۀ دیگرِ وهابی‌ها آهن است که از معاویه با عنوان امیرالمؤمنین یاد می کنند و همران نامش رضی الله عنه می‌آورند، در حالی که معاویه طبق آیۀ قرآن کریم کافر مرده و در جهنم جاویدان شده است (وَمَن قَتَل مؤمنا متعمدا...). وهابی‌ها اتباع معاویه و یزید و دار و دستۀ آنها استند. 
وهابی‌ها پیروان یک عرب عراقی‌شده بەنام احمد ابن حنبل شیبانی استند. احمد ابن حنبل در زمان خودش بزرگترین دشمن خردگرایی و علم‌گرایی و بزرگترین دشمن تمدن و فرهننگ ایرانی بود.  ایرانی‌ها (ایرانی‌تبارها) پس از آن‌کە مسلمان شدند هیچ‌گاه مذهب حنبلی را نپذیرفتند. ولی اکنون، بە برکت سیاستهای شیعه‌سازیِ که احیاکنندگان آئینهای قزلباشانِ صفوی و سرکوبگرانِ سنیان ایرانی دنبال می‌کنند، اسلام وهابی بەعنوان واکنش طبیعی بە سرکوبهای خشنی که می‌بینند با شتاب بسیار در میان سنیان ایران در حال گسترش است. اگر سیاستهای سرکوب سنیانِ به همین منوال و با حمایت دستگاه حاکمیت به پیش برود می‌توان پیش‌بینی کرد که تا ده سال دیگر همۀ سنیان ایران وهابی شده باشند. جمعیت سنیان ایران تا آن زمان به بیست میلیون و بیشتر خواهد رسید. یعنی ما بیست میلیون وهابی در کشورمان خواهیم داشت که خودشان را حنفی یا شافعی می‌نامند و نمی‌دانند کە وهابی شده‌اند.

 
 


PDF 1.4 MB


غدیر خم
PDF 1.4 MB


سلمان فارسی سلمان فارسي
PDF 360 KB

تاريخ اسلام تاریخ اسلام
PDF 706 KB

فرق الشیعه نوبختی، فرق الشيعه نوبختي
PDF 495 KB

 

 

 

 

امیرحسین خُنجی، تاریخ و فرهنگ ایران زمین
AmirHussain Khonji, Iran: History and Culture
Iran Tarikh 2001-
2013


لطفا وقتی ایمیل می‌نویسید خانۀ سابجکت را خالی مگذارید وگرنه ممکن است ایمیلتان خوانده نشود